دنیای میومی یونگ یه چیز دیگستــ با بیقه دنیا ها فرق دارهـ از دستش ندهـ

تشکریـــ خالصانهـــ از تهـــ تهـــ قلبـــ بیــ جانمــTT

دوشنبه 15 خرداد 1396 08:47 ب.ظ

نویسندش : ~_~miomy
نتیجه تصویری برای عکس سیاه و سفید
تا بحال آواز باران را شنیدی...
یا حتی صدای گریه شخصی را...
من شنیدم...
صدای بارانی که از ته دلم میبارید شنیدم!
از ابری که سیاه بود شنیدم!
صدای گریه ام را هزاران بار شنیدم!
جوابم را بده!تو نیز شنیدی؟
هیس...گوش کن!
میشنوی؟
صدای شکستن بود!
شکستن چی؟...
شکستنـ دلــــ بیچاره میومی یونگـــ
اما صدایی می آید!
صدایی غیر از شکستن !
صدای پاهایی که پشتشان صدها گل میروید!
یکی دستش را روی شانه هایم میگذارد
دیگری اشک هایم را پاک میکند!
کسی دست های سردم را میگیرد و از جایم بلندم میکند!
دیگری شنلی روی شانه هایم می اندازد!
احساس میکنم از همیشه خوشبخت ترم...
بقیه نیز کنارم می آیند!
کسی از میان جمع میگویید:کاترینا به من بنگر!
نقابش را به پایین میکشد!
او...او...
حتی تصورش هم سخت است!
او الناس!
در آغوشش فرو میروم..
من:النا...
النا:دختر خودت رو لوس نکن!
.
.
.
عاشقـــ همتونمـ
دوستایـــ گلمـــ ابدیــــ ها
بهترینــــ ها
هرچقدر تشکر کنم کافی نیست!
شما امید زندگی به من دادید!
به زودی میفهمید النا کی هستش^.-
تشکر خالصانه به همه دوستامممممممممممممممممم
عاشق همتونممممممممممممممم

کامنتاش : نظرات
آخرین فضولی: دوشنبه 15 خرداد 1396 09:14 ب.ظ